Tradiční jarní sběr proběhne ve čtvrtek 20. a v pátek 21. dubna 2023 vždy od 7:00 do 8:30.

Kontejner bude přistaven na obvyklém místě u kotelny vedle školy. Máte-li možnost, přineste sběr již zvážený. Výtěžek sběru bude rozdělen mezi třídy s největším množstvím odevzdaného sběru a třídy s nadpolovičním počtem účastníků. 

Máte-li chuť se zapojit také do vážení, zapisování či nakládání, přijďte, budete vítáni.