Běh pro školu

Dne 25. 5. 2024 proběhne v areálu školy Sportovní den jehož součástí bude i Běh pro školu.

Rozpis jednotlivých turnajů Sportovního dne bude k dispozici na stránkách školy. Kromě toho bude možnost vyzkoušet si různé sportovní aktivity a k dispozici budou i stánky s občerstvením. Na Sportovní den se registrujte pomocí formuláře školy.

Součástí bude i Běh pro školu. Každý žák, rodič, zaměstnanec nebo přítel školy bude moci během celého dne - od deváté hodiny ranní do šesti odpoledne -  běžet pro dobrou věc, která zlepší prostředí na naší škole.

Smysl Běhu pro školu

Smyslem běhu je dát žákům možnost, jak si zvelebit školu. Žáci a zaměstnanci školy mají možnost navrhnout projekty týkající se vylepšení školy. Ze všech návrhů je vybráno žákovským parlamentem a vedením školy několik nejlepších a o těch poté žáci, jejich rodiče a zaměstnanci školy hlasují pomocí zveřejněné ankety v systému Bakaláři. Na realizaci vítězného návrhu budou následně použity všechny peníze vybrané v rámci Běhu pro školu.

Projekty

Následující projekty byly letos navrženy a probíhá mezi nimi hlasování o ten nejlepší.

Venkovní učebna

Rozpočet: 200 000–2 000 000 Kč
Popis: Pro všechny žáky během výuky i při odpoledních aktivitách (ŠD, kroužky).
Vybavení: Zastřešené místo, stoly, židle (lavice), tabule

Knihovna

Rozpočet: 100 000–500 000 Kč
Popis: Pro všechny žáky, podpora čtenářské gramotnosti, zázemí pro trávení volného času před odpolední výukou i po výuce.
Vybavení: Police na uskladnění knih, sedací nábytek, knihy, časopisy, společenské hry, televize.

Informační dotykové panely Ámos

Rozpočet: 100 000–400 000 Kč
Popis: 1 až 4 kusy panelů rozmístěných po budově školy ve společných prostorách, pro všechny žáky: rozvrhy, suplování, web školy, informace a novinky ze školy, primární prevence, jídelníček, kariérní poradenství…

Amfiteátr

Rozpočet: 200 000–1 000 000 Kč
Popis: Pro všechny žáky během výuky i při odpoledních aktivitách (ŠD, kroužky, třídní a komunitní akce).

Jak se zapojit?

Každý běžec si může vytisknout Sponzorský list a sehnat si sponzory. Sponzor slíbí běžci určitou částku za každé uběhnuté kolo (žáci prvního stupně běží okruhy v délce 300 m, pro druhý stupeň a starší patnácti let je připraven okruh o délce 500 metrů). Běžec poté v rámci sportovního dne zaběhne co nejvíce kol na jeden zátah. Stanovený rozhodčí mu do sponzorského listu potvrdí počet uběhnutých kol a běžec poté sponzorský list ukáže svým sponzorům. Ti pošlou slíbenou částku (počet kol x částka za kolo) na účet spolku: 2301120232/2010, variabilní symbol 20240525 a do poznámky pro příjemce uvedou Jméno a příjmení – třída - Jméno sponzora. Spolek rodičů následně vybrané peníze použije na realizaci vítězného projektu.

Registrovat na Sportovní den Stáhnout sponzorský list

Leták Běhu pro školu