Sběr papíru

Každoročně organizujeme jarní a podzimní sběr starého papíru.

Všichni již doma odpad třídíte a školní sběr starého papíru považujete za přežitek? Pokusíme se vás přesvědčit o opaku.

  • 2 po střechu plné kontejnery
  • 11 550 kg papíru
  • 20 790 Kč zisk
  • 20 odměněných tříd
  • 16 tříd s nadpoloviční účastí

To jsou čísla ze zatím nejúspěšnějšího sběru na jaře 2019.

Výnos rozdělujeme mezi nejlepší třídy, odměníme deváté třídy za pomoc, případně použijeme na další aktivity spolku. V neposlední řadě také ulevíme kuchyni od obalového materiálu, kterého se najde vždycky dost.