Tradiční jarní sběr letos proběhne ve čtvrtek 10. a v pátek 11. června 2021 vždy od 7:00 do 8:30.

Kontejner bude přistaven na obvyklém místě u kotelny vedle školy. Máte-li možnost, přineste sběr již zvážený. Výtěžek sběru bude rozdělen mezi třídy s největším množstvím odevzdaného sběru a třídy s nadpolovičním počtem účastníků. 

Máte-li chuť se zapojit také do vážení, zapisování či nakládání, přijďte, budete vítáni.

Opět vás prosíme o vzájemnou ohleduplnost a dodržování základních hygienických nařízení:

  • v případné frontě dodržujte dostatečné odstupy a neshlukujte se
  • v prostorách kolem kontejneru se zdržujte pouze po nezbytnou dobu
  • ve frontě a při předávání sběru mějte nasazeny respirátory/roušky