Vybavení školy

Do školy pořizujeme vybavení, na které by se v běžném rozpočtu nedostalo.

Jsou věci, které nestojí statisíce, ale nemají takovou prioritu, aby se na ně ve školním rozpočtu dostalo.  Přesto mohou být pro naše děti a učitele přínosné. Snažíme se takové investice identifikovat a z rozpočtu spolku vybrané zařízení pořídit.

Plánujeme pořídit

  • Vybavení učeben pracovní výchovy

Již jsme pořídili


Související články