Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní sběrové akce.

Nakonec se zapojilo 318 žáků tedy více než třetina školy, podařilo se nám naplnit dva kontejnery až po střechu a nasbírat téměř 10,5 tun papíru, čímž jste naprosto překonali očekávání.

Rádi bychom i nadále motivovali všechny žáky školy, aby se do takovýchto akcí zapojili, proto chceme rozdělit prostředky podle následujícího klíče:

  1. Cca 50 % částky bude rozděleno do fondů 9. tříd na jejich Poslední zvonění
  2. 5 tříd s největším množstvím nasbíraných kg dostane po 800,- Kč.
  3. Třídy, které sice nenasbíraly nejvíc, ale zúčastnila se více než polovina žáků, dostanou po 300,- Kč (resp. 200 bilingva)

Celkem tedy bude oceněno 12 tříd. Ze zbývající částky (cca 20 %) budou financovány některé další odměny žákům do konce roku, případně jako rezerva pro zahradní party. Konečné vyúčtování bude k dispozici s uzávěrkou.

Věřím, že s navrženým rozdělením budete souhlasit, případně budeme rádi za vaši zpětnou vazbu.

Velký dík za úspěšnou akci patří deváťákům, jejich třídním učitelkám a paní Janě Neterdové, kteří pomohli celou akci zorganizovat a provést.

Ovšem bez Vás, kteří jste tak kila papíru přinesli nebo přivezli, by to všechno bylo marné. Jak je vidět, i s malým přispěním je možné dosáhnout solidního výsledku, když se všichni zapojí.

Jste skvělí! Moc děkujeme.