Přinášíme vám výsledky podzimního sběru a seznam oceněných tříd.

Celkem jsme nasbírali 8 970 Kg při aktuální ceně 1 Kč/kg.

Třída Ocenění Odměna Kg
3.A za 1.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků 900 1160
4.D za 2.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků 800 692
7.B za 3.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků 700 432
9.B za 4.místo v kg a pomoc 600 393
3.E za 5.místo v kg 300 378
6.E za 6.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků 600 377
1.A za 7.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků 600 368
7.A za 8.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků 600 333
4.A za 9.místo v kg 300 333
5.E za 10.místo v kg 300 330
4.C nadpoloviční počet účastníků 300  
5.A nadpoloviční počet účastníků 300  
2.B nadpoloviční počet účastníků 300  
4.E nadpoloviční počet účastníků 300  
4.B nadpoloviční počet účastníků 300  
9.A za pomoc 300  
9.C za pomoc 300  
9.D za pomoc 300  

Kompletní výsledky jsou k dispozici ke stažení.