Spolek rodičů podal jménem Hany Geissler návrh na projekt Revitalizace prostranství před ZŠ K Milíčovu do probíhajícího ročníku participativního rozpočtu Městské části Praha 11.

Návrh obsahoval opravu dlažby a laviček před školou, umístění odpadkových košů a stojanů na kola, obnovu zeleně, vysázení nových stromů a založení květinových záhonů a oživení asfaltové plochy před hlavním vstupem barevnými hrami na chodník. Projekt měl podporu ředitelek obou škol sídlících v budově. Odborně se na zpracování návrhu podílel architektonický ateliér ABRHAM | HAKL.

Odborná komise MČ vyhodnotila projekt v rámci participativního rozpočtu jako nerealizovatelný z důvodu jeho komplexity a ceny. Projekt tak nebyl zařazen do hlasování občanů, které rozhodne o tom, které z projektů se dočkají realizace, což nás mrzí.