Vážení rodiče a přátelé školy. Zveme vás na schůzi našeho spolku, která proběhne v úterý 21. května 2024 od 18:00 v zasedací místnosti školy.

Program schůze

  • Schválení vyúčtování za rok 2023 a rozpočtu na 2024
  • Přehled aktivit v minulém roce
  • Aktuálně probíhající projekty
  • Plán aktivit na nový školní rok
  • Strategie dalšího rozvoje Spolku

Pokud se nemůžete schůze zúčastnit, zašlete nám plnou moc, aby byla schůze usnášeníschopná.