Vážení rodiče a přátelé školy. Zveme vás na schůzi našeho spolku, která proběhne ve středu 13. září 2023 od 18:00 ve škole.

Program schůze

  • Představení spolku novým členům a zájemcům o členství
  • Aktuálně probíhající projekty
  • Plán aktivit na školní rok 2023/2024
  • Spolupráce s novým vedením

Pokud se nemůžete schůze zúčastnit, zašlete nám plnou moc, aby byla schůze usnášeníschopná.