Vážení rodiče a přátelé školy. Zveme vás na schůzi našeho spolku, která proběhne v úterý 25. dubna 2023 od 18:00 ve škole.

Program schůze

  • Schválení vyúčtování za rok 2022 a rozpočtu na 2023
  • Úprava stanov
  • Volba výboru spolku
  • Přehled aktivit v minulém roce
  • Aktuálně probíhající projekty
  • Plán aktivit na rok 2023

Pokud se nemůžete schůze zúčastnit, zašlete nám plnou moc, aby byla schůze usnášeníschopná.