Vážení rodiče a přátelé školy. Zveme vás na schůzi našeho spolku, která proběhne v úterý 22. března 2022 od 18:00 (po třídních schůzkách) ve společenském sále školy.

Program schůze

  • Schválení vyúčtování za rok 2021 a rozpočtu na 2022
  • Přehled aktivit v minulém roce
  • Aktuálně probíhající projekty
  • Plán aktivit na druhé pololetí
  • Strategie dalšího rozvoje Spolku

Pokud se nemůžete schůze zúčastnit, zašlete nám plnou moc, aby byla schůze usnášeníschopná.