Výše členského příspěvku

Od roku 2020 již není členství podmíněno žádným příspěvkem. Rozpočet spolku je tak tvořen pouze dobrovolnými dary.