Výše členského příspěvku

Členský příspěvek je 100 Kč.

Je potřeba jej uhradit vždy na začátku nového školního roku na účet č. 2301120232/2010.

QR platba