Rozdíl mezi Školskou radou a Spolkem

Je pravdou, že v některých bodech jsou cíle spolku i školské rady podobné, jsou to zejména cíle obecné (např. řešení podnětů a připomínek rodičů)

Školská rada je orgán školy, jehož se účastní kromě zástupců učitelů a zástupců zřizovatele také dva volení zástupci rodičů. Nemá žádnou samostatnou právní subjektivitu, nespravuje žádný rozpočet, který do školy dávají rodiče. Na rozdíl od Spolku se Školská rada může pohybovat pouze v mantinelech daných školským zákonem (nikoli rodiči samotnými). 

Spolek má svou vlastní právní subjektivitu, je na škole i jejích orgánech nezávislý. Jako takový si sám (jeho členové) rozhoduje o hospodaření s prostředky, které do něj rodiče-členové spolku vložili. To nemůže dělat Školská rada, ta má jiné funkce. Je čistě na rodičích, jak s takovým spolkem naloží a co všechno bude spolek dělat. Účast v něm je naprosto dobrovolná, a nikoho k tomu nikdo nebude nutit.

Stejně tak je spolupráce školy se spolkem dobrovolná a záleží na vedení obou subjektů, jaké vztahy budou udržovat. Cílem spolku je, aby tyto vztahy byly co nejvíce prospěšné pro pro děti a jejich výchovu a vzdělávání.