Délka členství

Členství je platné vždy po dobu jednoho školního roku.

V novém školním roce je nutné členství opět obnovit zasláním členského příspěvku na účet č. 2301120232/2010.